Previous slide
Next slide

Tönnersjö Plantskola
Sveriges största alléträdsproducent.

Tönnersjö Plantskola ligger 2 mil från Halmstad och odlar lövträd med svensk proveniens, från svenskt frö och E-plantor


Som partiplantskola levererar vi till kommuner, anläggare, kyrkogårdförvaltningar mm och vi erbjuder ett komplett växtsortiment till Dig som kund.

Tönnersjö Plantskola AB finns i Tönnersjö, Eldsberga, några kilometer söder om Halmstad. Här i Tönnersjö har det odlats i tre generationer, men under de senaste åren har vi på Tönnersjö Plantskola inriktat oss på att produducera och leverera alléträd.

Tönnersjö lämpar sig mycket väl för odling av just träd och den moränrika jorden här får träden att bilda ett finfördelat rotsystem. Med våra 100 hektar och ca 125 000 träd har vi nu Sveriges största produktion av alléträd.

Även om vi själva främst producerar träd, har vi mycket goda kontakter med leverantörer i både Sverige och utlandet, för att kunna erbjuda ett komplett sortiment av alla typer av växter, till bästa kvalitet.

Vi är stolta över Tönnersjö Plantskola och du är alltid välkommen att besöka oss och våra odlingar. Skulle du vilja se hur det växer ute hos våra kunder lämnar vi gärna en referenslista.

Läs vår trädguide

Om du vill inspireras och lära dig mer om träd och hur de kan användas är du välkommen att läsa Tönnersjös Trädguide!
Det är en 243 sidor lång skrift om Tönnersjö Plantskola och ett omfattande lexikon över träd.

Du hittar också en detaljerad beskrivning av hur träd ska planteras och illustrationer som visar hur träden blir som fullvuxna.

Vår trädguide riktar sig till:

  • Kommuner och parkförvaltningar 
  • Bygg- och anläggningsföretag 
  • Kyrkogårdsförvaltningar
  • Fastighetsförvaltare 
  • Gods, gårdar och golfbanor
  • Statliga verk 
  • Projektörer
  • Studenter