Acer campestre ’Elsrijk’

Naverlönn
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Naverlönn
Bredd: 6-8 m
Användning: Tåligt och symmetriskt träd.
Höjd: 10-12 m
Zon: I-III
Ståndort: Kalktolerant och relativt näringskrävande.

Naverlönnssorten ’Elsrijk’ är en frisk holländsk selektion från 1950-talet med en samlad och symmetrisk krona. Sorten är motståndskraftig mot mjöldagg. Höstfärgen är lysande klargul. Trädet är lämpligt som gatuträd, eftersom det är både värme och vindtåligt, och eftersom det är lätt att stamma upp. Dessutom är det fördelaktigt att välja en klon om man skall plantera en enhetlig rad eller allé. ’Elsrijk’ har också en tydlig tendens till genomgående stam.