Acer campestre ’Green Column’

Pelarnaverlönn
Foto: Rikard Jansson
Foto: Rikard Jansson
Svenskt namn: Pelarnaverlönn
Bredd: 2-3 m
Användning: Litet, tåligt träd med strikt, smal krona till små utrymmen.
Höjd: 6-8 m
Zon: I-III(IV)
Ståndort: Kalktolerant och relativt näringskrävande. Väldränerat läge. Vind-, salt- och värmetålig.

’Green Column’ är en holländsk pelarform från 1982, som bildar en tät och stilig, smalt äggformad krona. Perfekt till att kanta smågator eller som accentträd i små miljöer. Vacker både som uppstammad (högstam) och med låga grenar kvarlämnade (formträd). Motståndskraftig mot mjöldagg. Höstfärg gulbrun.