Acer negundo fk Alnarp

Asklönn
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Asklönn
Bredd: 6-8 m
Användning: Mycket snabbvuxet träd med annorlunda kronbyggnad och barkfärg.
Höjd: 10-20 m
Zon: I-V
Ståndort: Ljuskrävande men annars anspråkslös. Växer naturligt fuktigt men tål torra lägen och stadsmiljö bra.

Asklönnen blir ett bredkronigt träd med kraftiga, horisontella eller bågformigt uppåtriktade, huvudgrenar. Barkens färg avviker från många andra träd och är påfallande ljust gråbeige samt har tätt med grunda, oregelbundna barkåsar. Bladen är friskt ljusgröna, sammansatta av 3-5 småblad och liknar askens. På hösten färgas bladen i ljusgula nyanser.

Asklönn växer mycket fort och frökälla Alnarp har en robust uppbyggnad med trubbiga grenvinklar och bättre vindtålighet och härdighet. Bäst är asklönn som solitär så att den breda kronan får utvecklas.