Acer platanoides ’Cleveland’

Skogslönn
Foto: Peter Linder
Foto: Rikard Jansson
Foto: Gerrit Schalk
Svenskt namn: Skogslönn
Bredd: 6-8 m
Användning: Bra då man vill ha enhetliga samlade kronor.
Höjd: 10-12 m
Zon: I-III
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterat.

Denna förädlade skogslönn är ett utmärkt mindre träd med samlad äggformig och välbalanserad krona, som är lätt att höja och har litet beskärningsbehov. Den har friskt gröna blad som slår ut något rödstrimmiga och får vackra höstfärger i gult till guloranget. Trivs på de flesta väldränerade jordar och tål vind och snöbelastning trots relativt spetsiga grenvinklar. Dess tolerans för värme och stadsluft gör den praktisk i gatumiljö. Sorterna ’Emerald Queen’ och ’Farlake’s Green’ drabbas ofta av stamsprickor och därför vill vi inte rekommendera dem.