Acer platanoides ’Crimson King’

Svenskt namn: Rödbladig skogslönn
Bredd: 6-8 m
Användning: En av de bästa rödbladiga lönnarna.
Höjd: 12-15 m
Zon: I-IV(V)
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterad.

Beskrivning:

Medelstor skogslönn med utmärkt karaktär. Kronan blir regelbunden och oval. Härdigheten är god. Bladen är purpurröda men slår ut något ljusare. Enligt vår erfarenhet är denna sort, tillsammans med ’Royal Red’, den bästa rödbladiga skogslönnen. Sorten ’Royal Red’ är mycket lik, jämnbördig i kvalitet och ofta ihopblandad med ’Crimson King’.