Acer platanoides ’Deborah’

Brunröd skogslönn
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Brunröd skogslönn
Bredd: 8-12 m
Användning: Relativt smal skogslönn med först röda sedan gröna blad, vilket ger ett extra färgspel åt en plats.
Höjd: 12-15 m
Zon: I-IV
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterad.

En vacker, nyare sort med fina egenskaper. Relativt smal, ellipsformad krona med kraftiga grenar och utmärkt karaktär. Bladen slår ut rödbruna för att sedan under sommaren ljusna och bli gröna. När det sedan under sommaren sker viss nytillväxt är den klarröd och kontrasterar på ett unikt sätt mot den gröna kronan. Höstfärgen är lysande gul. Våra erfarenheter i odling är mycket goda.