Acer platanoides ’Faassen’s Black’

Svenskt namn: Rödbladig skogslönn
Bredd: 7-9 m
Användning: Mycket mörkbladig sort av skogslönn.
Höjd: 12-15 m
Zon: I-III(IV)
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterad.

Beskrivning:

En medelstor lönn, som har en luftig och relativt bred krona med trubbiga grenvinklar, vilket gör att den tål vind och snöbelastning mycket bra. Bladen hör till de absolut mörkaste av rödbladiga skogslönnar. Drabbas lätt av kraftig mjöldagg. Bör användas med eftertankeeftersom den är mycket mörk i färgen.