Acer platanoides fk Ultuna E, fk Pernilla E

Skogslönn
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Skogslönn
Bredd: 8-12 m
Användning: Storvuxet och härdigt träd med frodiga stora blad och generös kronvolym.
Höjd: 15-25 m
Zon: I-IV
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterad.

Skogslönnen är lättetablerad och växer fort upp till ett mäktigt träd med regelbunden, relativt bred och jämn krona. Den har ett brett användningsområde både som park och gatuträd. Utmärkt till alléträd på grund av sin jämna krona.

De stora och handflikade bladen får lysande gula och ibland rödorangea höstfärger. Den gröngula blomningen, som infaller tidig vår på bar kvist, är en stor prydnad på äldre träd och dessutom viktig för bin. Trivs på de flesta väldränerade jordar, men är känslig för kompakterad jord och djup plantering. Det kan bidra till uppkomst av stamsprickor.

Frökälla Ultuna är utvald till stor del med härdighetshänseende och bör väljas då man pressar artens nordgräns. I annat fall rekommenderas frökälla Pernilla. Det är en nyare selektion där betoning även varit på kronbyggnaden. Frökälla Pernilla har starka kronor med tydligt ledarskott, jämt fördelade grenar och starka grenfästen utan invuxen bark. Det är oerhört viktigt för att få långlivade vackra träd. Dessutom minskar behovet av etableringsbeskärningar. Även vind- och snötåligheten är god.