Acer platanoides ’Globosum’

Klotlönn
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Klotlönn
Bredd: 4-6 m
Användning: Mycket formstark lönn med plattrund krona. Används ensam eller i grupper på t.ex. torgytor.
Höjd: 4-5 m
Zon: I-IV
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterad.

Den här lilla lönnen är toppympad på förutbestämd stamhöjd. Eftersom den har tätt mellan noderna blir kronan väldigt tät och från början helt rund, för att med åldern bli alltmer tillplattad, främst undertill. Klotlönnen trivs på de flesta jordar och har måttliga näringsbehov, men som flertalet lönnar är den känslig för alltför kompakterad jord. Den har god förmåga att klara snöbelastning och vind, och är användbar i stadsmiljö och villaträdgårdar, där man vill ha ett distinkt och annorlunda formspråk.