Acer platanoides Raket® E

Skogslönn
Svenskt namn: Skogslönn
Bredd: 1,5-2 m
Användning: Utropstecken eller som mkt smalt alléträd i trånga gaturum. Effektfullt även som grupper i parker.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-IV(V)
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterad.

Raket är en mycket smal sort av skogslönn. Ett riktigt utropstecken i en park eller trädgård.

Funnen spontan i Billbäcks plantskola i ett parti av fk Ultuna. Raket är betydligt smalare än sorten ‘Columnare’ och den har en god höjdtillväxt. Slutlig höjd och bredd är inte känd eftersom moderträdet ännu inte är fullvuxet. Mycket lovande nytillskott till pelarträden.