Acer platanoides ’Royal Red’

Rödbladig skogslönn
Foto: Rikard Jansson
Svenskt namn: Rödbladig skogslönn
Bredd: 8-10 m
Användning: En av de bästa rödbladiga lönnarna.
Höjd: 12-15 m
Zon: I-IV
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterad.

Medelstor skogslönn med utmärkt karaktär. Kronan blir regelbunden och oval. Härdigheten är god. Enligt vår erfarenhet är denna sort, tillsammans med ’Crimson King’, den bästa rödbladiga skogslönnen. Sorten ’Crimson King’ är mycket lik, jämnbördig i kvalitet och ofta ihopblandad med ’Royal Red’.