Acer platanoides Trumf E

Skogslönn
Svenskt namn: Skogslönn
Bredd: 3-4 m
Användning: En lite mindre skogslönn som kan användas där man önskar ett medelstort träd med formstarkt intryck.
Höjd: 8-10 m
Zon: I-IV(V
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterad.

En annorlunda klon av skogslönn med en kompakt och något triangulärt pelarformig kronform. Den växer betydligt långsammare jämfört andra kloner och håller formen länge.

Den kan användas där man vill ha ett lite annorlunda och striktare uttryck än vanlig skogslönns mer voluminösa krona.