Acer saccharinum ’Pyramidale’

Pelarformig silverlönn
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Pelarformig silverlönn
Bredd: 6-8 m
Användning: Högrest accentträd i stora miljöer.
Höjd: 16-20 m
Zon: I-III
Ståndort: Anspråkslös och tålig mot vattensjuk jord.

Tysk selektion introducerad 1888 med en mycket tydligt avlång, nästan tunnformad krona. Trädet ger ett piggt och högrest uttryck och passar ihop med höga byggnader, i större parker och i landskapssammanhang.