Acer saccharinum ’Pyramidale’

Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Pelarformig silverlönn
Bredd: 8-10 m
Användning: Högrest accentträd i stora miljöer.
Höjd: ca 20 m
Zon: I-III(IV)
Ståndort: Anspråkslös och tålig mot vattensjuk jord.

Beskrivning:

Tysk selektion introducerad 1888 med en mycket tydligt avlång, nästan tunnformad krona. Trädet ger ett piggt och högrest uttryck och passar ihop med höga byggnader, i större parker och i landskapssammanhang.