Acer x freemanii Autumn Blaze (’Jeffersred’)

Freemanlönn
Foto: Peter Linder
Foto: Rikard Jansson
Svenskt namn: Freemanlönn
Bredd: 7-9 m
Användning: Smalt, medelstort träd med starka höstfärger.
Höjd: 12-15 m
Zon: I-II
Ståndort: Anspråkslös, men helst något surare jordar.

Lönnhybrid med äggformigt och upprätt växtsätt. Kronan ger ett mjukt och luftigt intryck med långa relativt tunna grenar som strävar uppåt. Freemanlönnen har god vindresistens och är anspråkslös vad gäller växtplats, men trivs på väldränerade platser med neutral till sur jord. Bladen är klart och friskt gröna, har en silvervit undersida och en höstfärg i lysande orange- till scharlakansrött. Freemanlönnen är en korsning mellan Acer rubrum, rödlönn och A. saccharinum, silverlönn, som båda växer i östra Nordamerika.