Previous slide
Next slide

Air-Pot odlat
Snabb och säker etablering.

Depåodlat, springring eller Air-Pot® odlat- Kärt barn har många namn. Nu samlar vi begreppen under Air-Pot® och det finns många fördelar med detta odlingssystem. Förklaringen ligger främst i det fina rotsystem som utvecklas i odlingssystemet.

Ett välutvecklat rotsystem
Grunden för att träd ska etableras bra på en ny växtplats är att de har ett väl utvecklat rotsystem. Det allra viktigaste är att finrötterna är många eftersom det är de som står för trädens huvudsakliga vattenförsörjning samt genererar nya rötter efter plantering. För att garantera säker etablering är det också viktigt att träden är i god kondition.
Genom att välja träd som odlats i Air-Pot® säkerställs både att träden har ett
välutvecklat rotsystem och att de är i god kondition. Air-Pot®-odlade träd kan
dessutom planteras tidigare på hösten och det ger träden extra tid att rota sig innan vintern. Det förbättrar ytterligare trädens chanser till lyckad etablering.

Vad innebär Air-Pot odlat?
Air-Pot® är ett produktionssystem ovan jord som företablerar trädet i ett odlingssubstrat. Substratet är avgränsat i en perforerad plastvägg, en så kallad Air-Pot®.
De många små öppningarna i plastväggen gör att trädets rotspetsar torkar ut.
Det kallas luftpincering och ger ökad tillväxt av finrötter. Resultatet blir ett kompakt rotsystem med många finrötter. Odlingssystemet förhindrar dessutom effektivt rotsnurr.

Unik substratsammansättning
Alla Air-Pot® träd ges en substratsammansättning med anpassad näring.
En speciell bevattningsteknik, där träden droppbevattnas, har också utvecklats för att ge bästa möjliga förutsättningar till en lyckad etablering.

 

Första svenska Air-Pot odlingen
Tönnersjö Plantskola startade som första svenska plantskola Air-Pot odling redan i slutet av 80-talet. Det innebär att vi nu har mer än 35 års erfarenhet av produktionsformen. Under resans gång har vi lärt oss mycket och utvecklat ett system som ger varje enskilt träd de bästa förutsättningarna.

Beställning av Air-Pot träd
Du kan beställa Air-Pot träd året runt, men all depåsättning görs på våren och endast på beställning.
Om du vill göra en vårplantering krävs därför god framförhållning. I gengäld kan träd som sättsi depå levereras redan i mitten av september samma år, vilket möjliggör en tidig höstplantering.
Sista datum att beställa depåträd för leverans tidigast i mitten av september är 1 april.
Air-Pot odling sker främst av alléträd, men också av andra trädkvalitéer och solitärbuskar.

Intakt rotsystem
Innan leverans från plantskolan avlägsnas Air-Pot® och rotklumpen lindas
in i en väv och/eller nät. Det skyddar rötterna under hanteringskedjan. Vid leverans till slutkund är hela rotsystemet intakt vilket ger de bästa förutsättningarna för en lyckad etablering.

Passar till biokolplanteringar
Till planteringsbäddar med kolinblandning rekommenderas förodlat växtmaterial och även här är AirPot® ett bra alternativ.

Ta en titt på rotsystemet

Vi visar här rotsystemet på en silverlönn, Acer saccharinum, som är företablerad i Air-Pot®.

1. Krukväggen är det vi kallar Air-Pot®. Krukväggens form styr varje rot mot ett lufthål. Luften torkar ut rotspetsen och stimulerar rotförgrening. Detta kallas luftpincering. Processen upprepas tills rotklumpen är fylld med friska fibrösa rötter.

2. Så här ser det ut när krukväggen avlägsnas.

3. Vi spolar rotklumpen ren från jord.

4. Rotsystemets alla finrötter syns nu tydligt. Det är dessa rötter som är avgörande för trädets vatten- och näringsupptagande förmåga och därmed också för trädets etablering.

Företableringen i Air-Pot® har en enorm påverkan på rotsystemet.