Föregående
Nästa

Air-Pot odlat
Snabb och säker etablering.

Grunden för att träd ska etableras väl på en ny växtplats är att de har ett väl utvecklat rotsystem. Det allra viktigaste är att finrötterna är många eftersom det är de som står för trädens huvudsakliga vattenförsörjning samt genererar nya rötter efter plantering. För att garantera säker etablering är det också viktigt att träden är i god kondition.

Ett välutvecklat rotsystem
Genom Air-Pot odling säkerställs både att träden har ett välutvecklat rotsystem och att de är i god kondition. Air-Pot odlade träd kan dessutom planteras tidigare på hösten och det ger träden extra tid att rota sig innan vintern. Det förbättrar ytterligare trädens chanser till lyckad etablering.

Vad är egentligen Air-Pot odlat?
Air-Pot odlat är en metod att förbereda växter inför planteringen på den slutliga växtplatsen. Air-Pot odlingen sker ovan mark och träden placeras i odlingssubstrat som hålls samman av en perforerad plastvägg, en så kallas springring. De små hålen i springringen släpper in ljus och luft som gör att rotspetsen torkar ut.
Den apikala dominansen bryts och roten tvingas till förgrening. Det här kallas luftpincering och det innebär att trädet utvecklar ett mycket fint rotsystem helt fritt från rotsnurr.

Första svenska Air-Pot odlingen
Tönnersjö Plantskola startade som första svenska plantskola Air-Pot odling redan i slutet av 80-talet. Det innebär att vi nu har mer än 35 års erfarenhet av produktionsformen. Under resans gång har vi lärt oss mycket och utvecklat ett system som ger varje enskilt träd de bästa förutsättningarna. Alla Air-Pot odlade träd ges en substratsammansättning med anpassad näring. En speciell bevattningsteknik, där träden droppbevattnas, för att de inte ska torka under sommarmånaderna, har också utvecklats.

Beställning av Air-Pot träd
Du kan beställa Air-Pot träd året runt, men all depåsättning görs på våren och endast på beställning.
Om du vill göra en vårplantering krävs därför god framförhållning. I gengäld kan träd som sätts
i depå levereras redan i mitten av september samma år, vilket möjliggör en tidig höstplantering.
Sista datum att beställa depåträd för leverans tidigast i mitten av september är 1 april.
Air-Pot odling sker främst av alléträd, men också av andra trädkvalitéer och solitärbuskar.

Varför får Air-Pot odlade träd en så säker etablering?
Det frågade vi oss och bestämde oss för att undersöka rotsystemet på ett av våra depåträd, en silver lönn, Acer saccarinum. Följ med i bildserien nedan och se själv!

Först avlägsnades plasthöljet, Springringen, som skyddar klumpen och hjälper till med luftpinceringen. Springringen är perforerad med små hål som hjälper till att föra in luft till klumpen. Redan utan sin springring syns det att klumpen är ordentligt genomrotad. Vi spolar rent rotklumpen från jord för att se hur stor del av den som består av rötter. Med jorden bortspolad är trädets fulla rotsystem blottat. Vi ser att det bildats massivt med rötter, främst av de viktiga sugrötterna. Det är dessa rötter som är avgörande för trädets vattenupptagande förmåga och därmed också för trädets etablering. Företableringen som Air-Pot-sättningen innebär, har alltså en enorm påverkan på rotsystemet.

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4