Betula pendula ’B-MW’

Foto: Erika Wallin
Foto: Erika Wallin
Foto: Erika Wallin
Svenskt namn: Vårtbjörk
Bredd: 8-12 m
Användning: Utmärkt att använda då man vill ha ett enhetligt intryck med smala, vackra björkar.
Höjd: 18-25 m
Zon: I-V(VI)
Ståndort: Anspråkslös och vindtålig. Ljuskrävande.

Beskrivning:

Denna sort av vårtbjörk har sitt ursprung i Lönsås i Östergötland och ingick i Skogsforsks försök med värdefulla björktyper. Margareta Welander vid SLU, Alnarp har tagit fram en metod för mikroförökning av denna vackra björk. Eftersom den förökas vegetativt får man ett helt enhetligt material perfekt att använda i alléer, grupper och större planteringar där jämnhet i kronformen är viktig. Betula pendula ’B-MW’ har ett enastående växtsätt med en rak, vit stam och en mycket regelbunden, ovalformad krona. Enligt oss det bästa valet där man eftersträvar jämnhet.