Betula pendula ’Youngii’

Tårbjörk
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Tårbjörk
Bredd: 4-6 m
Användning: Annorlunda träd för små miljöer. Effektfull i grupper. Skapar rum under kronan.
Höjd: 5-7 m
Zon: I-VI
Ståndort: Anspråkslös och vindtålig. Ljuskrävande.

Denna relativt småvuxna björk är en utpräglad hängform där de grövre grenarna snirklar sig oregelbundet ut i sidled och tunna sidogrenar hänger starkt nedåt. Med tiden bildas en bred paraplyformad krona. I odling binds stammen upp till en viss höjd för att sedan bilda kronan. Vill man ha ett ännu högre hängträd, vilket kan vara mycket effektfullt, binder man upp ett toppskott till en käpp. Grenspetsarna når ibland ända till marken och skapar kojlika rum. Man kan också lätt klippa upp grenarna till en viss höjd för att skapa fri passage in under detta unika tak.

Passar vid dammar, i grupper och som spännade lekmiljöer.