Carpinus betulus fk Carin E, fk Stenshuvud E

Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Avenbok
Bredd: 8-10 m
Användning: Svenskt trädslag med karaktärsfull stam och fina blad. Blir mycket gammal. Går utmärkt att formklippa.
Höjd: 15-18 m
Zon: I-IV(V) E-planta
Ståndort: Lättetablerad, värmetålig och skuggtolerant.

Beskrivning:

Avenbok växer relativt långsamt men blir mycket charmiga träd med lång livslängd. Kronan är tät med ganska tunna grenar som slingrar snett uppåt och bildar en först pyramidal och senare rund trädkrona. Barken är grå och slät. Veden innanför den buckliga och muskelliknande stammen är benhård. Bladen är formstarka med många framträdande parallella nerver och grovt sågtandad kant. På hösten färgas bladen gyllengula till rostbruna och sitter länge kvar. Avenbok är ett värmegynnat träd som därför passar bra som stadsträd i hårdgjorda ytor. Det är också kalktolerant och lättetablerat samt tål beskärning bra och är ett av de absolut bästa träden för formklippning. Svenska frökällor ger god härdighet och bra invintring. Frökälla Carin är en förbättring av frökälla Stenshuvud och har en tydligare huvudstam och större jämnhet.