Cedrus atlantica ’Glauca’

Svenskt namn: Blå atlasceder
Bredd: 6-8 m
Användning: Vackert barrträd med blåaktiga barr, estetiskt och ståndortsmässigt passande framför stora byggnader.
Höjd: 10-15 m
Zon: I
Ståndort: Värmegynnad och mycket torktålig.

Beskrivning:

Blå atlasceder kommer från nordvästra Afrika och är verkligen exotisk i sin unika habitus av långa, horisontella huvudgrenar. Det förstärks ytterligare av att småkvistarna sitter säreget arrangerade i lager likt fiskbensmönster. Trädet får en luftig och värdig gestalt och passar perfekt som kontrast till större byggnader och moderna, enkla husfasader. I dessa hårdgjorda och värmeackumulerande ytor trivs dessutom atlascedern som fisken i vattnet. De blågröna barren sitter i typiska kransformiga knippen på kortskotten och strödda längs långskotten, just som på lärkträd. Blå atlascedrar kan bli många hundra år gamla och ger ett mycket bra virke.