Cornus controversa

Svenskt namn: Pagodkornell
Bredd: 5-7 m
Användning: Parker, woodland och skuggiga innergårdar.
Höjd: 6-10 m
Zon: I-III
Ståndort: Fuktighetshållande och mullrika, gärna sura jordar.

Beskrivning:

Få träd har ett så unikt uttryck som pagodkornellen. Den är enkelt uppbyggd med en rak central huvudstam varifrån stora grenkransar går ut som tydliga våningar likt en asiatisk pagodbyggnad. Tillväxten är snabb i ungdomen med långa, blanka, röda årsskott. Äldre träd tappar lite av den extremt tydliga våningsbyggnaden men har kvar sin typiska grenföring där alla småkvistar riktar sig uppåt. Med lite uppstamning blir det möjligt att gå in under trädet och uppskatta den arkitektoniska kronan. Även vintertid är pagodkornellen mycket vacker både med och utan rimfrost. En bra placering är i blandad vegetation men så att grenvåningarna får plats att breda ut sig och synas. Planteras den i tätare system sticker den snabbt på höjden och kvistrensar sig själv till en lång rak stam med slät bark. Men det är också mycket vackert eftersom man då kan se upp på dess fina krontak.