Corylus avellana ’Pendula’

Svenskt namn: Hänghassel
Bredd: 4-5 m
Användning: Intressant hängform.
Höjd: 4-5 m
Zon: I-III
Ståndort: Humusrik jord. Skuggtålig.

Beskrivning:

Hängform av vanlig hassel. Ympad på stam och går sedan ut med långa grenar i sidled, som hänger ned i topparna. Bildar breda kojliknande skepnader och kan lätt påverkas till ökad höjdtillväxt genom uppbindning av nya toppskott. Bladen är stora och matt gröna. Mycket ovanlig. Passar till parker och för att skapa spännande lekmiljöer vid dagis m.m. Planterar gärna i större grupper för maximal effekt.