banner

Depåodlat 

 


Det självklara valet för dig som ställer krav utöver det vanliga, på snabb och säker etablering!

 

Depåodlat

 

Grunden för att träd ska etableras väl på en ny växtplats är att de har ett väl utvecklat rotsystem. Det allra viktigaste är att finrötterna är många eftersom det är de som står för trädens huvudsakliga vattenförsörjning samt genererar  nya rötter efter plantering. För att garantera säker etablering är det också viktigt att träden är i god kondition.

Ett välutvecklat rotsystem
Genom depåodling säkerställs både att träden har ett välutvecklat rotsystem och att de är i god kondition. Depåodlade träd kan dessutom planteras tidigare på hösten och det ger träden extra tid att rota sig innan vintern. Det förbättrar ytterligare trädens chanser till lyckad

etablering.
 
Vad är egentligen depåodlat?
Depåodlat är en metod att förbereda växter inför planteringen på den slutliga växtplatsen. Depåodlingen sker ovan mark och träden placeras i odlingssubstrat som hålls samman av en perforerad plastvägg, en så kallas springring. De små hålen i springringen släpper in ljus och luft som gör att rotspetsen torkar ut.
Den apikala dominansen bryts och roten tvingas till förgrening. Det här kallas luftpincering och det innebär att trädet utvecklar ett mycket fint rotsystem helt fritt från rotsnurr.
 
Första svenska depåodlingen
Tönnersjö Plantskola startade som första svenska plantskola depåodling redan i slutet av 80-talet. Det innebär att vi nu har mer än 25 års erfarenhet av produktionsformen. Under resans gång har vi lärt oss mycket och utvecklat ett system som ger varje enskilt träd de bästa förutsättningarna. Alla depåodlade träd ges en substratsammansättning med anpassad näring. En speciell bevattningsteknik, där träden droppbevattnas, för att de inte ska torka under sommarmånaderna, har också utvecklats.

 

 

 

Alla depåträd har etableringsgaranti!

Tönnersjö Plantskola garanterar att våra depåodlade träd etablerar sig. I annat fall levererar vi nya
träd utan kostnad. Garantin gäller under 1 år från leveransdagen under förutsättning att:
1. Trädgrop görs i samråd med oss.
2. Träden planteras, stagas och vattnas av kunnig personal direkt vid leveransen.
3. Jordanalys uppvisas vid anfordran.
4. Skötselprogram finns upprättat för minst 12 månader från planteringsdagen.


Tönnersjö Plantskola ska ha rätt att inspektera anmäld skada. Garantin gäller inte vid viltskador, fysiska skador samt påvisbara vinterskador.


Beställning av depåträd

Du kan beställa depåträd året runt, men all depåsättning görs på våren och endast på beställning.
Om du vill göra en vårplantering krävs därför god framförhållning. I gengäld kan träd som sätts
i depå levereras redan i september samma år, vilket möjliggör en tidig höstplantering.
Sista datum att beställa depåträd för leverans tidigast i september är 1 april.
Depåodling sker främst av alléträd, men också av andra trädkvalitéer och solitärbuskar.

Varför får depåodlade träd en så säker etablering?

Det frågade vi oss och bestämde oss för att undersöka rotsystemet på ett av våra depåträd, en vanlig ask, Fraxinus excelsior. Följ med i bildserien nedan och se själv!

 

Depåodlat

Bild 1 och 2:

Först avlägsnades plasthöljet, Springringen, som skyddar klumpen och hjälper till med luftpinceringen. Springringen är perforerad med små hål som hjälper till att föra in luft till klumpen. Redan utan sin springring syns det att klumpen är ordentligt genomrotad. 

Depåodlat

 

Depåodlat

Bild 3 och 4:

Vi spolar rent rotklumpen från jord för att se hur stor del av den som består av rötter. Med jorden bortspolad är trädets fulla rotsystem blottat. Vi ser att det bildats massivt med rötter, främst av de viktiga sugrötterna. Det är dessa rötter som är avgörande för trädets vattenupptagande förmåga och därmed också för trädets etablering. Företableringen som Depå-sättningen innebär, har alltså en enorm påverkan på rotsystemet. 

Depåodlat

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Tönnersjö Plantskola AB
Tönnersjö 470
305 97 Eldsberga

Kontakt Yrkesanvändare »

Kontakt Privatkund »

FACEBOOK

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies