banner

E-plantor

De bästa växterna för svenskt klimat

E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är utvalda för svenskt klimat.

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta och en expertgrupp där väljer ut de växter som E-märks. Gruppen har bred kompetens med representanter för forskning, plantskolor samt växtanvändare i både offentlig verksamhet och inom fritidsodlingen.

.

 

 

E-plantor kännetecknas av att de är:

• Utvalda för svenskt klimat
Mindre risk för vinterskador.

• Svenskproducerade
Kort väg från producent till konsument
gör att växterna är i takt med klimatet
där de ska planteras.

• Art- och sortäkta
Garanterat rätt utgångsmaterial medför
att samma växt erhålls vid komplettering
eller inköp från olika plantskolor.

• Friska plantor
Friskt utgångsmaterial ger god motståndskraft
mot sjukdomar och skadegörare.

• Provodlade i Sverige
Provodling ger underlag för säkra zonangivelser
och korrekta växtbeskrivningar.

 

E-märkningen underlättar valet
av bra och utprovade växter!

E-plantor märks med ett stort E efter namnet.

Då E-plantor önskas – skriv alltid ut
E-beteckning i växtförteckningen!

Be om E-certifikat vid leveransen,
det garanterar E-statusen.

 

KONTAKT

Tönnersjö Plantskola AB
Tönnersjö 470
305 97 Eldsberga

Kontakt Yrkesanvändare »

Kontakt Privatkund »

FACEBOOK

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies