Fagus sylvatica ’Pendula’

Hängbok
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Hängbok
Bredd: 10-18 m
Användning: Unikt träd passande i större parker.
Höjd: 12-20 m
Zon: I-IV
Ståndort: Gärna mineralrik och lerhaltig jord. Skugga på grund av risk för barkbränna.

Majestätiskt träd med livfull intressant trädkrona. De grova, gråa grenarna sträcker sig slingrigt uppåt för att sedan plötsligt böja av i sidled och kasta sig nedåt i långa fallande grendraperier. Nästan alltid blottas den solkänsliga barken på de översta huvudgrenarna och barkbränna med död bark uppstår lätt på gamla träd. Placera därför gärna i skugga av andra stora långlivade träd såsom lind, lönn och ek. Passar i stora parker. Inne bland grenarna under kronan blir alltid en spännande miljö.