Fagus sylvatica ’Pendula’

Svenskt namn: Hängbok
Bredd: 10-18 m
Användning: Unikt träd passande i större parker.
Höjd: 12-20 m
Zon: I-III(IV)
Ståndort: Gärna mineralrik och lerhaltig jord. Skugga på grund av risk för barkbränna.

Beskrivning:

Majestätiskt träd med livfull intressant trädkrona. De grova, gråa grenarna sträcker sig slingrigt uppåt för att sedan plötsligt böja av i sidled och kasta sig nedåt i långa fallande grendraperier. Nästan alltid blottas den solkänsliga barken på de översta huvudgrenarna och barkbränna med död bark uppstår lätt på gamla träd. Placera därför gärna i skugga av andra stora långlivade träd såsom lind, lönn och ek. Passar i stora parker. Inne bland grenarna under kronan blir alltid en spännande miljö.