Previous slide
Next slide

Milstolpar i
Tönnersjös Historia

Läs om viktiga händelser och milstolpar i Tönnersjös historia som spänner över tre generationer. 

1948

Oscar och Lilly Johansson börjar odla blommor och grönsaker som de säljer på torget i Halmstad.

Försäljningen skötte Lilly. Här i Halmstad-Saluhall.

Familjen Johansson. I framkant Oscar och Lilly med sönerna Kjell-Arne och Lars.

1974

Kjell-Arne fortsatte att rationellt driva verksamheten under namnet Tönnersjö Plantskola AB och lade grunden till den Trädplantskola den är idag.

Trädgårdsmästare Oscar var en arbetsglad och morgonpigg man av gamla stammen. Han var alltid ”uppe och igång innan fan fått skorna på”.

I början var buskar i kruka basen i produktionen.

Första bilden från en begynnande trädodling. På baksidan av kortet från 1974 står det ”Plantskoleägare Kjell-Arne”.

1979

Under 70- och 80-talet utvecklades verksamheten successivt med busk- och trädodling.

Tönnersjös trädgårdsteam presenterar sig för presumtiva kunder 1979.

Entreprenören Kjell-Arne ser utvecklingspotential i allt och har ständigt nya idéer för verksamheten.

1982

Tönnersjö-grävaren utvecklades i början av 80-talet. En tid då träd grävdes för hand under stor ansträngning med spade, svett och svordomar.

1991

För att säkerställa tillgången på ungträd byggs 1991 ett kallväxthus. Ett tilltag som då ansågs lite spektakulärt.

1995

Tönnersjös koncept med depåodlade träd börjar ta form. 1995 såg det ut så här. Notera att rotklumpen i denna pionjärversion saknar springring.

1997

Efter influenser från plantskolor i Europa byggs en visningsyta för våra kunder. Den skulle senare följas av ytterligare en.

2000

År 2000 storsatsas det med ny yta för logistik och lager.

2001

Daniel och Maria anställs med ambitionen att ta över ansvar för försäljning och produktion och generationsväxlingen påbörjas.

2003

Tönnersjö Plantskola IP-certifieras.

2010

För att klara efterfrågan på träd i Air-Pot ökas odlingen till det dubbla.

2012

Kontinuerliga markförvärv och förbättringar i odlingsteknik gör att trädodlingen under 2012 är fyra gånger större än 2001. En omfattande vattentillgång tillsammans med vattendom ger trygghet inför framtiden. Dessutom påbörjades Lean hösten 2012.
Produktionen av ungträd ökar stadigt. Att själva ha kontrollen över varje moment i odlingen är viktigt för att säkerställa en perfekt kvalitet.

2013

Ny grävteknik från Kanada provas under 2013. Kvalitet och grävhastighet förbättras avsevärt.

2014

Tönnersjö Plantskola ger ut den första Trädguiden på svenska.

2015

Vi börjar med digital inventering av träd med Klave. Vi är först i Europa med denna teknik på alléträd och har utvecklat ett eget unikt system.

2016

Digital mätning av vatten och näringsinnehåll i marken samt droppbevattning till våra ungträd införs.
Droppbevattning till alla ungträd införs 2016 vilket ger god tillväxt och bra vattenhushållning.

2017

Den andra upplagan av Tönnersjös trädguide ges ut.
Mycorrhiza tillsätts i jorden för att hjälpa träden att ta upp näringsämnen. Mykorrhizasvamparna
hjälper dessutom plantan med att bättre klara stress vid t.ex torka.
Ett nytt odlingssystem tas i bruk. Tönnersjö ersätter successivt öppna jordar med ängsinsådder för att få ett bättre mikroliv i jorden.

2018

Tönnersjö Plantskola implementerar insådd av en blomstermix mellan trädraderna. Det gynnar den biologiska mångfalden både under och ovan jord. Istället för öppna jordar arbetar nu Tönnersjö Plantskola med att så in en blomstermix mellan
trädraderna. Det är främst arter som gynnar mikrolivet i jorden, som t.ex. rödklöver.

2019

2019 anställs Elisabeth Wadensten. Sedan 2021 är Elisabeth vice VD på Tönnersjö Plantskola.

2020

Tönnersjö Plantskola tar fram en ny logotyp som bland annat kommuniceras på trailers.
2020 köps en ny kranvagn in som underlättar lyft av stora träd.

2021

I takt med att Tönnersjö växer behövs mer plats och en ny platta för lastning och lossning byggs.
Den nya plattan har gjort att kapaciteten har fördubblats. Det gör hanteringen av träd både effektivare och säkrare.

2022

Solceller installeras vilket gör Tönnersjö till en nettoproducent av el.
Solceller förser Tönnersjö Plantskola med el. Visionen är att på sikt helt övergå till eldriven
maskinpark.

2023

Plantskolan växer och fler personer anställs. Planerna på nya lokaler börjar konkretiseras och vi planerar att påbörja bygget 2023.

Den tredje upplagan av Tönnersjös Trädguide gavs ut 2023.

Plantskolan växer och planer på ett nytt kombinerat kontor och personalutrymme börjar ta form. Den nya byggnaden kommer att byggas i miljövänligt trä och värms av solceller.