Milstolpar i
Tönnersjös Historia

Läs om viktiga händelser och milstolpar i Tönnersjös historia som spänner över tre generationer. 

1948

Oscar och Lilly Johansson börjar odla blommor och grönsaker som de säljer på torget i Halmstad.

1948

1974

Kjell-Arne fortsatte att rationellt driva
verksamheten under namnet Tönnersjö Plantskola AB och lade grunden
till den Trädplantskola den är idag

1974

1979

Under 70- och 80-talet utvecklades verksamheten successivt med busk- och träd

1979

1982

Tönnersjö-grävaren utvecklades i början av 80-talet. En tid då träd grävdes för hand under stor ansträngning med spade, svett och svordomar.

1982

1991

För att säkerställa tillgången på ungträd byggs 1991 ett kallväxthus. Ett tilltag som då ansågs lite spektakulärt.

1991

1995

Tönnersjös koncept med depåodlade träd börjar ta form.

1995

1997

Efter influenser från plantskolor i Europa byggs en visningsyta för våra kunder. Den skulle senare följas av ytterligare en.

1997

2001

Daniel och Maria anställs med ambitionen att ta över ansvar för försäljning och produktion och generations växlingen påbörjas.

2001

2003

Tönnersjö PlantskolaIP-certifieras.

2003

2010

För att klara efterfrågan på träd i Air-Pot® ökas odlingen till det dubbla.

2010

2012

Kontinuerliga markförvärv och förbättringar i odlingsteknik gör att trädodlingen under 2012 är fyra gånger större än 2001. En omfattande vattentillgång tillsammans med vattendom ger trygghet inför framtiden. Dessutom påbörjades Lean hösten 2012

2012

2014

Tönnersjö Plantskola ger ut den första Trädguiden på svenska samt implementerar Lean.

2014

2015

Vi börjar med digital inventering av träd med Klave. Vi är först i Europa med denna teknik på alléträd och har utvecklat ett eget unikt system.

2015

2016

Digital mätning av vatten och näringsinnehåll i marken samt droppbevattning till våra ungträd införs

2016

2017

Den andra upplagan av Tönnersjös trädguide ges ut. Ett nytt odlingssystem tas i bruk. Tönnersjö ersätter successivt öppna jordar med ängsinsådder för att få ett bättre mikroliv i jorden

2017

2018

Tönnerjö Plantskola implementerar in sådd av en blomstermix från Larsgår den mellan trädraderna. Det gynnar den biologisk mångfalden både under och ovan jord.

2018

2019

Elisabeth Wadensten anställs.

2019

2020

Tönnersjö Plantskola tar fram en ny logotyp som
bland annat kommuniceras på trailers

2020

2021

I takt med att Tönnersjö växer behövs mer plats och en ny platta för lastning och lossning byggs

2021

2022

Solceller installeras vilket gör Tönnersjö till en nettoproducent

2022

2023

Plantskolan växter och fler personer anställs. Planerna på nya lokaler börjar konkretiseras och vi planerar att påbörja bygget 

2023