Juglans mandshurica fk Hammarö

Svenskt namn: Manchurisk valnöt
Bredd: 15-20 m
Användning: Exotiskt, storbladigt träd för kallt klimat.
Höjd: 10-15 m
Zon: I-IV(V)
Ståndort: Djup, mullrik jord. Vindskyddat.

Beskrivning:

Det manchuriska valnötsträdet är den nordöstasiatiska motsvarigheten till grå valnöt. Arterna är mycket lika till utseende och användningsområde. Juglans mandshurica har ännu större blad (upp till 80 cm) sammansatta av småblad som är bredare i basen och allmänt större än hos J. cinerea. De sitter mer tydligt i stora, plana skikt likt propellrar i grentopparna och bildar krontak över det mycket glesa grenverket. Bladen slår ut tidigt och är då frostkänsliga. Höstfärgerna är gula. Nötterna är avlånga och grovt åsade. Ätliga men svårknäckta. Frökälla Hammarö har sitt ursprung i en privat trädgård utanför Karlstad.