Larix decidua

Svenskt namn: Europeisk lärk
Bredd: 10-15 m
Användning: Pampigt parkträd som växer fort och blir gammalt. Höstfärgningen gör att det kontrasterar till andra barrträd.
Höjd: 20-25 m
Zon: I-IV
Ståndort: råkslös. Vindtålig.

Beskrivning:

Lärken är ett livfullt barrträd som förändras med årstiderna. En grov stam med djup sprickbark bär upp en pyramidal, enstammig krona. Fristående träd utvecklar grova grenar som sträcker sig ut i långa, bågformiga svep. Barrskruden förnyas varje vår med friska nya barr i sporrliknande kortskott och senare på de kraftigt tillväxande långskotten. Sent om hösten singlar de vackert smörgula barren till marken. Om låga grenar sparas blir de dekorativa, röda honblommorna synliga. De äggformiga kottarna sitter kvar länge på grenarna och bidrar med en vinteraspekt liksom snö som lägger sig på de horisontella grenarna. Lärken är ett utpräglat pionjärträd och bra som amträd.