Föregående bild
Nästa bild

Leveranser
Vi tänker på trädets bästa.

En sådan speciell och känslig last som träd kräver specialtransporter. Vi vill alltid vara noggranna och tänka på trädens bästa. Vår personal som utför lastning av träd vet att det är stammen som är känsligast på trädet, och alla lyft sker därför i klumpen, eventuellt med en styr-rem i kronan. Topplastning förekommer ej.

Specialtillverkad utrustning för lyft och transport

Att lasta och lossa en trailer full av träd kan vara både svårt och tungt om man inte gör rätt. Tack vare lång erfarenhet har vi kunskapen om hur det görs på bästa sätt, både för personal och träd. Genom att träden krokas i stället för att lyftas undviks skador på både träd och människor. För optimal hantering finns specialtillverkade redskap som vi lånar ut kostnadsfritt till våra kunder. Vi har också tagit fram en instruktionsfilm som visar hur man ska göra.