Föregående
Nästa

Leveranser
Vi tänker på trädets bästa.

En sådan speciell och känslig last som träd kräver specialtransporter. Vi vill alltid vara noggranna och tänka på trädens bästa. Vår personal som utför lastning av träd vet att det är stammen som är känsligast på trädet, och alla lyft sker därför i klumpen, eventuellt med en styr-rem i kronan. Topplastning förekommer ej.