Maackia amurensis

Maackia
Foto: www.ebben.nl
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Maackia
Bredd: 4-6 m
Användning: Mindre träd för kontrastverkan i parkmiljöer.
Höjd: 6-10 m
Zon: I-V
Ståndort: Anspråkslös men undvik dåligt dränerade jordar. Maackian är värmegynnad. Välj en placering i sol-halvskugga.

Maackian är ett medelstort träd, ofta flerstammigt, med slät, grå bark och ganska utbredd krona. Bladen är sammansatta och gråblå. De slår ut mycket spektakulärt i en vitsilvrig sammetslyster. Blomningen som infaller under sensommaren består av grönvita ärtblommor samlade tätt i smala, snett upprätta ax. Dessa är doftande, en stor prydnad vid en oväntad tid på året och uppskattas också mycket av nektarsamlande insekter. Maackian tillhör ärtväxterna och får fröbaljor samt har kvävefixerande rötter. Härdigheten är mycket god och jordkraven är ringa.