Phellodendron amurense

Sibiriskt korkträd
Foto: Jenny Nilsson
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Sibiriskt korkträd
Bredd: 8-12 m
Användning: Paraplyformigt plats- och parkträd.
Höjd: 9-15 m
Zon: I-IV
Ståndort: Anspråkslöst.

I Nordostasiens blandade lövskogar finner man detta charmiga och härdiga träd. Det sibiriska korkträdet har en grov, kort stam som nästan alltid förgrenar sig tidigt i flera snett uppåtriktade delstammar, vilket bildar en bred, paraplyformad krona. Alla smågrenar samlas i krontaket och ordnar sig i vackra mönster. Därför är trädet mycket vackert även vintertid. Stambarken är grå och spricker upp i grova korkiga åsar. Bladen liknar askens och har en livlig, mörkgrön färg tills de färgas smörgula på hösten. Bladmassorna arrangerar sig i horisontella skikt vilket är högst dekorativt.

Blomningen är rätt oansenlig, sker på skilda han- respektive honträd och består av gulgröna, små klasar. De lockar dock många nektarsökande insekter. Blomningen sker i juli och honträden kan sedan utveckla stora mängder klotrunda, ärtstora frukter. Detta är ytterligare en prydnadsmerit då de sitter kvar länge efter bladfallet och bildar ett prickigt mönster mot vinterhimlen. Man ska dock tänka på att dessa frukter innehåller en väldoftande men klibbig olja, vilket kan bli besvärligt vid entréer och liknande.

Ett fantastiskt solitärträd till parker och torg där trädets breda krona kan komma till sin rätt.