Pinus sylvestris

Svenskt namn: Tall
Bredd: 8-12 m
Användning: Solitärt, gärna i kvällssol.
Höjd: 15-30 m
Zon: I-VII
Ståndort: Anspråkslös. Väldränerat.

Beskrivning:

Vår inhemska tallart är ett av världens vackraste träd. Särskilt solitärt växande tallar som uppnått hög ålder har stor karisma, med snirkligt växande grenar och den typiska, ljust rödbruna barken i kronans övre del. Placera gärna så att kvällsolen kan lysa på denna unika bark. Välj depåodlat för god etablering.