Pinus x schwerinii

Svenskt namn: Schwerins tall
Bredd: 6-8 m
Användning: Effektfullt kontrastträd till park, gärna i grupp.
Höjd: 10-15 m
Zon: I-III
Ståndort: Skyddad, woodlandliknande miljö. Lucker jord.

Beskrivning:

Det här är mötet mellan den östamerikanska weymouthtallen, Pinus strobus och den östasiatiska himalayatallen, P. wallichiana. Resultatet är en arkitektoniskt spännande tall med att lite spralligt och knixigt växtsätt. Huvudstammen ringlar sig snabbt upp i höjden och sträcker ut långa horisontella grenar med luftiga barrknippen. De blågröna barren sitter i knippen, fem och fem, och vajar i vinden. Barren är påfallande långa och väldigt tunna och mjuka. Trädets silhuett mot himlen är mycket grafisk och ger ett mjukt och livfullt uttryck. P. x schwerinii får dessutom vackra kottar. De är långa, smala, något svängda och hänger lodrätt ned i knippen. Först är de blåaktiga men som mogna blir de varmbruna, betydligt bredare och sitter vanligen kvar på trädet tills nästa omgång kottar mognar. Se dock upp för den rikliga kåda som finns på kottarna och undvik denna tall på lekplatser. Växtplatsen behöver vara mera skyddad och gynnsam jämfört med t.ex. svarttall och vanlig tall. Låt gärna barren ligga kvar under kronan för att mildra trampskador och kompakterad jord. Odlas endast i begränsad omfattning.