Populus tremula ’Erecta’

Pelarasp
Foto: Rikard Jansson
Svenskt namn: Pelarasp
Bredd: 1,5-3,5 m
Användning: Snabbvuxet och mycket smalt pelarträd.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-VI
Ståndort: Anspråkslös.

Extrem pelarform av asp funnen i början på 1840-talet vid Högshult i norra Västergötland. Förblir mycket smala även vid hög höjd och ålder. Får dock en del utfallande grenar som kan pinceras bort. Blir vackrast i norra och mellersta Sverige. Härdig ersättning till pelarpoppel för att snabbt skapa vertikala element i en anläggning. Effektfullt i massplantering. Gul till röd höstfärg.