banner

Produktion

 

Från frö till träd

Att få fram träd som har god kvalitet och en god härdighet är viktigt när man levererar till hela Sverige. Mycket av vårt arbete med sortimentet går ut på att hitta odlingsvärda träd som passar i hela landet. Vi satsar därför mycket på odling av träd med E-status och vi använder oss endast av definierat material med känt ursprung. 

Färska plantor från frö av Acer platanoides E (skogslönn)

Plantor på tillväxt i vårt växthus 

 

E-plantor

Varumärket E-planta är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat.

E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter. Flertalet av E-plantorna är framtagna vid olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). E-märket visar vägen till förbättrat växtmaterial.

Fördelar med E-plantor:

Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador.

Provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med svenskt klimat.

Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.

Acer platanoides fk Lübeck (skogslönn).
Acer platanoides E (skogslönn).

 

 

Vegetativ förökning

Vi har också egna källor för vegetativ förökning och använder oss då av beprövat inhemskt material med unika egenskaper och hög ålder.

Våra sorter är:

Platanus x hispanica 'Stockholm'
– en ovanligt härdig platan från huvudstaden
Tilia x europaea ’Övedskloster
- linden som Övedsklosterallén består av.
Sorbus aucuparia 'Steen' ®
- en smalkronig sort av rönn med ursprung i Tönnersjö.
Aesculus x hemiacantha
– en kraftigväxande hybrid från Fladalt på Hallandsåsen som är motståndskraftig mot kastanjebladbränna.

 

Hur odlas ett träd?

- Från frö till färdigt träd!

 

I växthuset

Produktionen börjar med inköpta fröplantor eller förädlade grundstammar som planteras i krukor för drivning under en säsong. Krukorna är försedda med slitsar som ger bästa möjliga rotutveckling och som förhindrar
rotsnurr.

 

Fröplantor i växthuset, klara

 

På fält

Efter en säsong i växthus sätts plantorna ut på fält. Beroende på art och sort har de växt olika mycket, men väl ute på fält tar de fart och växter fort. Det är viktigt att träden beskärs och binds upp för att utvecklas på rätt sätt i unga år. En rak stam och en balanserad krona är grunden för god kvalitet.


Efter 3-5 år har träden fått ett stamomfång (mätt 1 m från marken) på 12-14 cm, vilket också är den minst storleken vi säljer alléträd i från egen odling.

Ungplantor av olika arter på väg att planteras ut på fält.

Ungplantor av olika arter på väg att planteras ut på fält. 

 

 

Ungträd på fält 

 

Större storlekar

Vi har inriktat oss på att producera träd i större storlekar (upp till 25-30), eftersom de ofta hamnar i offentliga miljöer och ska klara skadegörelse i högre grad.
Stora träd förändrar också miljön där de planteras, med en gång, vilket blir allt viktigare för våra kunder.

Stora trädstorlekar tar tid att odla fram, ca
10 år för en storlek på 20-25 cm i stamomfång. Tiden beror mycket på vilken art eller sort det är. För att stora träd ska klara att flyttas och börja växa på sin slutgiltiga växtplats, krävs omplanteringar. Vid en omplantering stimuleras
rottillväxten och nya finrötter bildas. Finrötterna är de som tar upp vatten till trädet, så ju fler finrötter ett träd har, desto säkrare blir etableringen av det. Vid en omplantering kan vi också placera träden med större mellanrum för att få jämna och välutvecklade kronor.

Upptagning av träd på fält.
 
 

 

 

Ditt eget träd är bara ett telefonsamtal bort. Hör av dig så tar vi upp och skickar det till dig!

 

KONTAKT

Tönnersjö Plantskola AB
Tönnersjö 470
305 97 Eldsberga

Kontakt Yrkesanvändare »

Kontakt Privatkund »

FACEBOOK

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies