Föregående
Nästa

Produktion
Från frö till träd.

Att få fram träd som har god kvalitet och en god härdighet är viktigt när man levererar till hela Sverige. Mycket av vårt arbete med sortimentet går ut på att hitta odlingsvärda träd som passar i hela landet. Vi satsar därför mycket på odling av träd med E-status och vi använder oss endast av definierat material med känt ursprung.

Från frö till träd

Att få fram träd som har god kvalitet och en god härdighet är viktigt när man levererar till hela Sverige. Mycket av vårt arbete med sortimentet går ut på att hitta odlingsvärda träd som passar i hela landet. Vi satsar därför mycket på odling av träd med E-status och vi använder oss endast av definierat material med känt ursprung. 

E-plantor

Tanken bakom E-planta är enkel – att erbjuda de bästa växterna
för vårt ofta tuffa, svenska klimat. Att få kallas E-planta är
däremot svårt!

Bakom namnet ligger ett system där växter noggrant väljs ut
och under ett antal säsonger provodlas på flera platser i Sverige.
Därefter väljer vår expertgrupp de friskaste och mest livskraftiga plantorna. Bara dessa kallas E-planta och får sätta ett E som tillägg till sitt namn.

Nästa gång du väljer växter; sök efter E, som i E-planta.
Självklart producerar vi bara i Sverige – bra för både planta och miljö.

Speciellt utvalda för svenskt klimat
En E-planta är alltid utvald för svenskt klimat och odlas i
Sverige. Det ger säkra underlag till korrekta zonangivelser
och växtbeskrivningar.

Friska och motståndskraftiga 
En E-planta kommer alltid från ett friskt utgångsmaterial.
Det ger bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare. 

Enkelt att komplettera
En E-planta kommer alltid från godkända svenska frökällor eller moderplantor. Kort sagt får du samma växt när du kompletterar eller handlar från olika plantskolor

Vegetativ förökning

Vi har också egna källor för vegetativ förökning och använder oss då av beprövat inhemskt material med unika egenskaper och hög ålder.

Våra sorter är:

Platanus x hispanica ’Stockholm’
– en ovanligt härdig platan från huvudstaden.
Sorbus aucuparia ’Steen’ ®
– en smalkronig sort av rönn med ursprung i Tönnersjö.
Aesculus x hemiacantha
– en kraftigväxande hybrid från Fladalt på Hallandsåsen som är motståndskraftig mot kastanjebladbränna.

Hur odlas ett träd? Från frö till färdigt träd!

I växthuset

Produktionen börjar med inköpta fröplantor eller förädlade grundstammar som planteras i krukor för drivning under en säsong. Krukorna är försedda med slitsar som ger bästa möjliga rotutveckling och som förhindrar
rotsnurr.

På fält

Efter en säsong i växthus sätts plantorna ut på fält. Beroende på art och sort har de växt olika mycket, men väl ute på fält tar de fart och växter fort. Det är viktigt att träden beskärs och binds upp för att utvecklas på rätt sätt i unga år. En rak stam och en balanserad krona är grunden för god kvalitet.


Efter 3-5 år har träden fått ett stamomfång (mätt 1 m från marken) på 12-14 cm, vilket också är den minst storleken vi säljer alléträd i från egen odling.

Större storlekar

Vi har inriktat oss på att producera träd i större storlekar (upp till 25-30), eftersom de ofta hamnar i offentliga miljöer och ska klara skadegörelse i högre grad.
Stora träd förändrar också miljön där de planteras, med en gång, vilket blir allt viktigare för våra kunder.

Stora trädstorlekar tar tid att odla fram, ca
10 år för en storlek på 20-25 cm i stamomfång. Tiden beror mycket på vilken art eller sort det är. För att stora träd ska klara att flyttas och börja växa på sin slutgiltiga växtplats, krävs omplanteringar. Vid en omplantering stimuleras
rottillväxten och nya finrötter bildas. Finrötterna är de som tar upp vatten till trädet, så ju fler finrötter ett träd har, desto säkrare blir etableringen av det. Vid en omplantering kan vi också placera träden med större mellanrum för att få jämna och välutvecklade kronor.