Prunus maackii ’Honey’ E

Näverhägg
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Näverhägg
Bredd: 5-8 m
Användning: Tufft och snabbvuxet träd för park och gata.
Höjd: 8-12 m
Zon: III-VII
Ståndort: Anspråkslös, vindtålig. Väldränerat.

Näverhäggen är en nordostasiatisk motsvarighet till vår hägg. Liksom vår hägg är näverhäggen ett utpräglat pionjärträd som mycket fort växer upp, även på vindutsatta ställen. Men näverhäggen saknar de problem som häggen har med rotskottskjutning och häggspinnmal. Näverhäggen får redan som ungt träd en blank, fin näverbark som har en kopparaktig brun färg i olika nyanser, vilket ger trädet en viktig vinteraspekt. Barken bildar också fin bakgrund till de ljusa och friskt gröna nya blad som slår ut mycket tidigt om våren. Trädets tidiga start om våren kan leda till barksprickor i södra Sverige. Vackrast blir näverhäggen i landets norra halva.