Prunus padus fk Ultuna E

Svenskt namn: Hägg
Bredd: 6-8 m
Användning: Snabbväxande pionjärträd till läridåer m.m.
Höjd: 10-13 m
Zon: I-VII
Ståndort: Föredrar näringsrik, fuktig men väldränerad jord.

Beskrivning:

Runt om i Sverige, i väggkanter, skogsbryn och hagmarker hälsas våren av häggens mycket tidiga bladutspring. Strax därefter, när blomningen startar, tar skomakaren semester för att njuta av årets bästa tid, ”mellan hägg och syrén”. Som pionjärträd är häggen snabbvuxen och tålig. Den bildar ofta flerstammiga (eller ibland enstammiga) träd, som med tiden kan få grova sidogrenar och säregen form. Skjuter ibland rotskott och bildar grupper. Blomningen är riklig med långsmala klasar av starkt väldoftande vita blommor. Frukterna är runda, små, svarta bär som uppskattas av fåglar. Vissa år spinner häggspinnmalen nät över träden och kaläter bladverket. Häggen är användbar på vindutsatta ställen och i naturlika planteringar samt i parkbryn och som läridåer. Frökälla Ultuna ger träd med mer samlad krona och tidig invintring.