Prunus sargentii

Bergkörsbär
Foto: Rikard Jansson
Foto: Rikard Jansson
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Bergkörsbär
Bredd: 7-9 m
Användning: Lågbrett träd till både park och gata.
Höjd: 9-15 m
Zon: I-V
Ståndort: Anspråkslöst, men gärna näringsrik jord.

Japanskt träd med många prydnadsmeriter. Utvecklar en tidigt förgrenad, brett vasformig krona. Glest utplacerade trädgrupper kan bilda fina bågvalv mellan sig. Den unga barken är blankt rödbrun med tydliga och dekorativa lenticeller. Den storslagna blomningen består av rosa, enkla blommor som slår ut just innan de bronsfärgade bladen. På hösten är bergkörsbäret med och tävlar bland de mest iögonfallande träden med rika och varma färger i rött, gult och oranget, vilket är särskilt vackert med den kastanjebruna barken som bakgrund. Bergkörsbäret är härdigt och inte särskilt anspråksfullt vad gäller läge. Jorden bör vara väldränerad och gärna näringsrik. Användbart träd såväl solitärt som i grupper och både till park och gata. Säljs som bas- eller toppförädlat.