Pyrus salicifolia ’Pendula’

Hängande silverpäron
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Hängande silverpäron
Bredd: 3-6 m
Användning: Stadsträd med säregen habitus.
Höjd: 4-7 m
Zon: I-III
Ståndort: Mycket tork- och värmetåligt. Kalktolerant.

Ett mindre träd med oregelbunden krona och långa, tunna grenar som växer mer eller mindre hängande. Bildar ofta breda och spännande gestalter som avviker från övrig växtlighet och drar blickarna till sig. De smala bladens silverfärgade ludenhet gör också detta päron lämpligt som kontrastträd, inte minst i hårdgjorda miljöer och vid byggnader. Mycket tork- och värmetåligt och därmed lämpligt t.ex. som torgträd där man likt bilden kan beskära efter behov. Stor skillnad i karaktär på bas- resp. toppförädlade. Sparsam fruktsättning av små, oätliga päron.