Quercus frainetto

Ungersk ek
Foto: Rikard Jansson
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Ungersk ek
Bredd: 10-15 m
Användning: Pampigt träd för solitär placering t.ex. på torg eller utanför köpcentra.
Höjd: 15-25 m
Zon: I-III
Ståndort: Anspråkslös, tork- och värmetålig. Kalktolerant.

Denna sydosteuropeiska ekart har en karaktäristisk kronbyggnad. Som medelålders är träden mycket tydligt ägglika med en samlad oval krona. Äldre träd blir mer brett kvastlika. Stambarken är ljusgrå och bara grunt sprucken. De mörkgröna bladen är mycket dekorativa med sin djupa och regelbundna lobering. De är påfallande stora, omvänt äggrunda och ger ett exotiskt intryck. Om hösten färgas de i gyllene gulbruna, varma färger.

Den ungerska eken har inga stora ståndortskrav. Den gynnas av värme och väldränerad mark och är tålig mot kalk, torka, värme och hårdgjorda ytor. Lämpligt som platsträd och pampigt solitärträd där utrymme finns.

Välj depåodlat för god etablering.