Quercus palustris

Kärrek
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Kärrek
Bredd: 8-15 m
Användning: Färgstark ek för park och gata.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-III
Ståndort: Väldränerat men med tillgång till markfukt. Kalkskyende.

Kärreken är ett elegant träd från östra Nordamerika. Den bildar en tydligt genomgående huvudstam och från den går långa grenar ut horisontellt vid trädets mitt. I kronans topp går grenar snett uppåt och i trädets nedre tredjedel lutar grenarna något nedåt. Det senare kan bli ett problem då de långa grenarna kan gå ut i vägmiljön och hindra trafiken. Genom successiv uppstamning kan man dock komma runt detta fenomen. I parkmiljö kan man istället se det som ett värde och lämna låga grenar. Bladen är högst raffinerade med en djup och stilig lobering. På hösten färgas de i starka rödvioletta toner som får träden att sticka ut. På vintern blottas den speciella grenarkitektoniken och trädet gör sig väl som solitärträd framför stora moderna byggnader med enkla fasader. Kärreken bör inte placeras så fuktigt som den ibland växer i sitt hemland. Istället bör man välja en väldränerad plats med god fukttillgång och lågt pH. Trädet är kalkskyende. Välj helst depåodlat för bättre etablering.