Quercus petraea fk Agder

Bergek
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Bergek
Bredd: 15-20 m
Användning: Storvuxet och långlivat alléträd.
Höjd: 20-25 m
Zon: I-IV
Ståndort: Anspråkslös. Väldränerat.

Bergeken är den ena av våra två svenska ekarter. Den får en brett oval krona som har en jämnare och tätare form jämfört med skogseken, Q. robur. Vidare är tendensen till rak genomgående stam större, vilket gör bergeken lämpligare som gatuträd. Bladet är också jämnare och mer regelbundet till formen än skogsekens. Det har kilformad bas till skillnad från skogsekens örsnibbsformade bladbaser. Ekollonen på bergeken sitter kortskaftade i klasar varför ett synonymt namn är druvek. Ytterligare ett namn är vinterek eftersom unga träd ofta har många kvarsittande, bruna blad i kronan under vintern. Bergeken kan växa på många typer av jordar och förekommer bland annat i kustnära, bergig terräng. Borde få ökad användning som alléträd i städerna. God salt-, vind- och snötålighet. Välj depåodlat för god etablering.