Quercus robur fk Linköping E, fk Ultuna E

Skogsek
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Foto: Erika Wallin
Svenskt namn: Skogsek
Bredd: 15-20 m
Användning: Mäktigt solitärträd till stora miljöer.
Höjd: 20-30 m
Zon: I-V
Ståndort: Anspråkslös. Vind- och salttålig.

Mäktigt och välkänt träd som kan uppnå hög ålder. Skogseken har ett varierat växtsätt beroende på växtplats. Liksom de flesta träd får den i täta skogsbestånd en hög, grenfri stam men solitärt, till exempel i hagmark, bildas istället bredkroniga träd med lägre ansatt krona. Vill man använda skogseken i gatumiljö kan man korta in sidogrenar och stamma upp träden och därmed få ett gott resultat. Den grova stammen blir med tiden mycket imponerande och liknar en jättelik elefantfot. Viktigt att man planerar långsiktigt så att det finns plats i exempelvis en bred gräsremsa. Planterar man en ek menar man allvar. Frökällorna Linköping och Ultuna ger båda härdiga ekar med bra kronbyggnad, tidig invintring och mindre mjöldagg. Välj depåodlat för god etablering.