Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’

Klotrobinia
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Klotrobinia
Bredd: 4-5 m
Användning: Arkitektoniskt träd. Gärna grupplanterade.
Höjd: 4-7 m
Zon: I-II
Ståndort: Anspråkslös. Väldränerat och ej för blåsigt.

Gammal sort funnen i Österrike redan 1813. Sedan dess har den förökats i 200 år genom toppympning och bildat rundkroniga småträd. Som äldre blir träden mer kvastlika med rundad topp. Blommar sällan och är nästan taggfri. Sortnamnet ”umbraculifera” betyder ”som ger skugga” och ger tips på hur man kan använda trädet. Skuggan blir sommartid kompakt och kan till exempel vara välgörande vid bänkar på ett varmt stensatt torg. Robinian slår ut sent på våren och fäller bladen gula relativt tidigt om hösten. Vintertid är kronan mer ljusgenomsläpplig och även då arkitektonisk. Tåligt för torra och varma platser. Dragiga, blåsiga lägen bör undvikas för fin utveckling om man är nära härdighetsgränsen. Välj vårplantering eller depåodlat för god etablering.