Robinia x margaretta Casque Rouge

Svenskt namn: Robiniahybrid
Bredd: 5-7 m
Användning: Litet träd till gata, torg, park och trädgård.
Höjd: 6-8 m
Zon: I-II
Ståndort: Väldränerat. Tork- och värmetålig.

Beskrivning:

Denna robiniahybrid lancerades av den amerikanska plantskolan Princeton i New Jersey 1950. Föräldraarterna är rosenrobinia och vanlig robinia, bägge från östra Nordamerika. Sorten Casque Rouge växer snabbt men blir ett litet träd med oregelbunden, öppen krona. Redan som unga blommar träden rikligt med stora, löst uppbyggda, hängande blomklasar. De är lilarosa och pigga i färgen ihop med det ljusgröna, nyutslagna bladverket i maj-juni. Robinior är ärtväxter och man ser likheten med till exempel ärtor och bönor i varje enskild blommas uppbyggnad som hos denna sort har ett gult öga i centrum. Robinior är vidare kvävefixerande och kan klara sig på mycket näringsfattiga och torra jordar. Undvik kompakterade eller vattensjuka jordar.