Salix x pendulina f. salamonii ’Chrysocoma’ (S. x sepulcralis ’C’)

Kaskadpil
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Kaskadpil
Bredd: 15-20 m
Användning: Pampigt träd. Vackert nära dammar.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-III
Ståndort: Anspråkslös. Vackrast vid god markfukt.

Kaskadpilen bildar på kort tid en stor fontänlik, luftig trädkrona med långa, lodrätt hängande grenar. Som äldre blir övre delen av kronan mindre hängande. Stambarken är gråbrun och grovsprickig. De unga grenarnas och skottens färg är orangegul-citrongul och förändras lite under vintern. Kaskadpilen är vacker året om, även på vintern då man ser hela trädets karaktärsfulla grenverk samt den speciella skottfärgen. Sommartid bildar de hängande grendraperierna ett spännande rum under trädkronan, något att utnyttja vid till exempel en lekplats.

Man bör avsätta en stor plats för både krona och rotsystem att utvecklas fritt. Vackrast blir kaskadpilen växandes vid vattenbryn där grenarna kan hänga ned mot vattnet.