Sequoiadendron giganteum

Svenskt namn: Mammutträd
Bredd: 10-15 m
Användning: Exotiskt parkträd.
Höjd: 20-40 m
Zon: I-II
Ståndort: Skyddad plats ihop med andra stora träd.

Beskrivning:

Mammutträd är världens största träd sett till massan. I Kalifornien finns ett antal kända trädindivider med enormt tjocka stammar och toppar som försvinner upp i skyn utom synhåll. I Sverige kan mammutträdet också växa bra men en sluthöjd är svårt att ange på ett träd som blir många hundra år gammalt. Bäst utveckling får träden i en skyddad placering ihop med många andra stora träd på en väldränerad mark men med god markfukt. Som unga är tillväxten hög och mammutträden bildar tydliga koner likt upp och nedvända glasstrutar. I öppna och blåsiga lägen stannar höjdtillväxten av och kronformen blir bredare och med avrundad topp. Den spretiga och livfulla barrskruden är säregen och ger ett frodigt vintergrönt intryck. Mammutträdets stambark är varmt rostbrun och väldigt tjock och mjuk. Under träden bildas ofta mjuka lager av nedfallna bruna smågrenar.