Sorbus aucuparia fk Västeråker E

Rönn
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Rönn
Bredd: 4-8 m
Användning: Härdigt svenskt träd. Mångsidig användning.
Höjd: 8-15 m
Zon: I-VI(VII)
Ståndort: Anspråkslös. Lucker jord. Vindtålig.

Vår vanliga rönn har utpräglad pionjärträdskaraktär med snabb tillväxt och stora ljuskrav som påverkar kronformen. Solitära träd blir ofta breda med tiden, medan trängda träd sträcker sig och bildar högre stammar. Rönnbären är mycket uppskattade av fåglar. Frökälla Västeråker i södra Uppland ger välväxta träd med god härdighet.