Sorbus aucuparia fk Västeråker E

Svenskt namn: Rönn
Bredd: 4-6 m
Användning: Härdigt svenskt träd. Mångsidig användning.
Höjd: 8-12 m
Zon: I-VII
Ståndort: Anspråkslös. Lucker jord. Vindtålig.

Beskrivning:

Vår vanliga rönn har utpräglad pionjärträdskaraktär med snabb tillväxt och stora ljuskrav som påverkar kronformen. Solitära träd blir ofta breda med tiden, medan trängda träd sträcker sig och bildar högre stammar. Rönnbären är mycket uppskattade av fåglar. Frökälla Västeråker i södra Uppland ger välväxta träd med god härdighet.