Sorbus intermedia E

Oxel
Foto: Peter Linder
Foto: E-planta
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Oxel
Bredd: 6-10 m
Användning: Härdigt träd till blåsiga lägen. Stadsträd.
Höjd: 10-15 m
Zon: I-V
Ståndort: Salt-, vind- och torktålig. Kalktolerant.

Oxeln växer vild i Sverige och är en av många närstående oxelarter i Europa. På engelska kallas den ”Swedish Whitebeam”. Oxeln bildar medelstora rundkroniga träd med en knubbig, tidigt ansatt krona uppburen av en grov och kort stam med grå, slät bark. Den är svår att stamma upp eftersom genomgående stam oftast saknas. Bladen är mörkgröna med en ljusare, gråluden undersida. Höstfärgen är gul till läderbrun, ibland rödaktig. Blomningen är vit och mycket riklig liksom fruktsättningen som är rödorange. Resistent mot päronpest. Salt-, vind- och torktålig.